POLITYKA ZWROTU I ODSZKODOWANIA

POLITYKA ZWROTU I ODSZKODOWANIA

Dziękujemy za zakupy w sklepie KontenerBar.pl. Staramy się dostarczać produkty wysokiej jakości i zapewniać satysfakcję z każdego zakupu. W przypadku otrzymania uszkodzonego produktu w trakcie transportu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby rozpocząć proces zwrotu lub odszkodowania.

SPRAWDZENIE PRZY DOSTAWIE:

Po otrzymaniu zamówienia, prosimy dokładnie sprawdzić produkt pod kątem uszkodzeń powstałych podczas transportu, gdy produkt nadal znajduje się w samochodzie/przyczepie. Jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenia, ważne jest, aby je odnotować w dokumencie CMR w momencie dostawy. Brak odnotowania uszkodzenia w tym momencie może skutkować ograniczeniem naszej odpowiedzialności.

ZGŁASZANIE USZKODZEŃ:

Jeśli zidentyfikujesz jakiekolwiek uszkodzenia produktu, prosimy zrobić jasne i szczegółowe zdjęcia uszkodzeń, gdy produkt nadal jest w samochodzie/przyczepie. Możesz przesłać te zdjęcia pocztą elektroniczną na adres info@kontenerbar.pl lub skontaktować się bezpośrednio z nami pod numerem telefonu podanym na naszej stronie kontaktowej. Ważne jest, aby dołączyć szczegóły zamówienia, takie jak numer zamówienia i data zakupu, wraz ze zdjęciami.

Należy zauważyć, że nie możemy ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia, jeśli nie zostaną nam przesłane zdjęcia uszkodzeń powstałych, gdy produkt nadal był w samochodzie/przyczepie, lub jeśli uszkodzenia nie zostały odnotowane w dokumencie CMR w momencie dostawy. Ważne jest, aby niezwłocznie zgłosić i udokumentować wszelkie widoczne uszkodzenia, aby umożliwić nam dokładną ocenę sytuacji i podjęcie odpowiednich działań. Niedotrzymanie tych wymagań może ograniczyć naszą odpowiedzialność w rozwiązaniu problemu.

OCENA I ROZWIĄZANIE:

Po otrzymaniu zgłoszenia i zdjęć uszkodzeń dokładnie ocenimy sytuację we współpracy z Tobą. Nasz zespół ustali, czy produkt może zostać zwrócony, naprawiony lub wymieniony, uwzględniając stopień uszkodzenia i inne istotne czynniki. Dążymy do znalezienia najbardziej odpowiedniego rozwiązania dla Twojego konkretnego przypadku.

ZWROT, NAPRAWA LUB WYMIANA:

  1. a) Zwrot: Jeśli ustalimy, że produkt musi zostać zwrócony z powodu uszkodzenia związanego z transportem, udostępnimy Ci instrukcje dotyczące dalszych kroków. Należy pamiętać, że produkt musi zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu, wraz z wszystkimi akcesoriami, w określonym terminie. Po otrzymaniu zwróconego przedmiotu i sprawdzeniu uszkodzeń, rozpoczniemy proces zwrotu pieniędzy.
  2. b) Naprawa: W niektórych przypadkach, gdy uszkodzenie jest naprawialne, możemy zaproponować naprawę produktu przez naszych autoryzowanych techników. Skoordynujemy z Tobą odbiór, naprawę i zwrot produktu.
  3. c) Wymiana: Jeśli uszkodzenie jest znaczne i uniemożliwia używanie produktu, zaoferujemy wymianę uszkodzonego przedmiotu. Przewodzimy Cię przez niezbędne kroki, aby ułatwić wymianę i zapewnić, że otrzymasz nowy produkt w dobrym stanie.

Prosimy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  1. Kwalifikacja do zwrotu, naprawy lub wymiany podlega ocenie uszkodzenia przez nasz zespół.
  2. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się, niewłaściwym użyciem lub nieprzestrzeganiem instrukcji i wytycznych dotyczących produktu mogą nie podlegać tej polityce.
  3. Zwroty, naprawy lub wymiany dotyczą tylko produktów zakupionych bezpośrednio na naszej stronie internetowej.
  4. Jeśli masz dodatkowe pytania lub obawy dotyczące naszej polityki zwrotów i odszkodowań, prosimy o kontakt. Cenimy Twoją satysfakcję i podejmiemy wszelkie starania, aby szybko i uczciwie rozwiązać wszelkie problemy.

Dziękujemy za wybór KontenerBar.pl!